Converse

Converse is de CRM standaard voor Nederlandse Goede Doelen organisaties die gebruik willen maken van Salesforce. Meer dan 100 organisaties gebruiken Converse voor (onder andere) marketing, fondsenwerving, operations, front office processen, inbound betaling-verwerking, relatiedata-management, data-analyses, rapportages etc. etc.

Converse bevat talloze features en best practices die specifiek zijn voor de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld op het gebied van telemarketing, direct marketing, on-line marketing, AVG, betalingsverkeer, de nationale geografische organisatie, adres en postcode structuur. Daarnaast heeft Converse standaard koppelingen met relevante partijen en producten die eveneens zijn gefocust op het Nederlandse Goede Doelen landschap (zoals bijvoorbeeld Kentaa, diverse website/CMS/Forms leveranciers, NL-verzendhuizen en payment service providers)

CollecteKracht

CollecteKracht is dé benchmark voor alle landelijk collecterende organisaties. CollecteKracht ondersteunt zowel de ‘traditionele’ huis-tot-huis collecte alsook de verschillende vormen van digitale collecte die op dit moment in Nederland al mogelijk zijn. CollecteKracht maakt het mogelijk om de kracht van de traditionele collecte (een face2face contactmoment) te behouden terwijl de beperkingen daarvan (het is tijd- en plaats gebonden) worden opgeheven door nieuwe toepassingen. CollecteKracht koppelt onder meer met het in Nederland veelgebruikte Digicollect. Het maakt het voor collectemanagers zeer eenvoudig om álle collectevrijwilligers (op elk niveau in de collecte-organisatie) individueel maar wel integraal te informeren over álle resultaten van hun inspanningen.

CollecteKracht kan ook uitstekend ‘stand alone’ worden ingezet (dat wil zeggen zonder gebruikmaking van Salesforce en Converse). Voor meer informatie zie www.collectekracht.nl.

Volunteer Engagement Applicatie (in ontwikkeling)

VEA is onze applicatie waarmee onze klanten in staat worden gesteld om de relatie met hun vrijwilligers (en binnen hun vrijwilligersorganisatie) te organiseren en te onderhouden. Met deze applicatie is het mogelijk om de soms vele duizenden vrijwilligers te informeren, te ondersteunen en te ‘empoweren’ voor hun belangrijke bijdrage aan de missie van de organisatie.

Via een community (portal) kunnen de verschillende vrijwilligersgroepen op maat worden bediend in zowel hun zakelijke als ook persoonlijke behoeften. De applicatie biedt ongekende mogelijkheden voor het geven van individuele feedback, erkenning en waardering. Het stelt onze klanten in staat om tal van processen (zowel werkprocessen als sociale processen) data-driven te ondersteunen. VEA zal zich de komende jaren ontwikkelen tot de kernapplicatie voor vele vrijwilligersorganisatie.

VEA kan ook uitstekend ‘stand alone’ worden ingezet (dat wil zeggen zonder gebruikmaking van Salesforce en Converse). Voor meer informatie zie www.volunteer-engagement.nl.

Start typing and press Enter to search