Salesforce powered applicaties

Converse

Converse is dé CRM standaard voor Nederlandse Goede Doelen organisaties die gebruik willen maken van Salesforce. Meer dan 100 organisaties gebruiken Converse voor (onder andere) marketing, fondsenwerving, operations, front office processen, inbound betaling-verwerking, relatiedata-management, data-analyses, rapportages etc. etc.

Converse bevat talloze features en best practices die specifiek zijn voor de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld op het gebied van telemarketing, direct marketing, on-line marketing, AVG, betalingsverkeer, de nationale geografische organisatie, adres en postcode structuur. Daarnaast heeft Converse standaard koppelingen met relevante partijen en producten die eveneens zijn gefocust op het Nederlandse Goede Doelen landschap (zoals bijvoorbeeld Kentaa, diverse website/CMS/Forms leveranciers, NL-verzendhuizen en payment service providers).

Voor meer informatie zie www.charityblocks.org.

CollecteKracht

CollecteKracht is dé benchmark voor alle landelijk collecterende organisaties. CollecteKracht ondersteunt niet alleen de ‘traditionele’ huis-tot-huis collecte. Maar daarnaast ook alle verschillende vormen van digitale collecte die vandaag en in de toekomst mogelijk zijn. CollecteKracht maakt het mogelijk om de kracht van de traditionele collecte (een face2face contactmoment) te behouden. Terwijl de beperkingen daarvan (het is tijd- en plaats gebonden) worden opgeheven door toevoeging van nieuwe features.

CollecteKracht koppelt onder meer met het in Nederland veelgebruikte Digicollect. Het maakt het voor collectemanagers zeer eenvoudig om álle collectevrijwilligers (op elk niveau in de collecte-organisatie) via een community / portal individueel maar wel integraal te informeren over álle resultaten van hun inspanningen.

CollecteKracht kan ook uitstekend ‘stand alone’ worden ingezet (dat wil zeggen zonder gebruikmaking van Salesforce en Converse).

Voor meer informatie zie www.collectekracht.nl.

Volunteer Engagement Applicatie

VEA is de applicatie waarmee onze klanten de relatie met hun vrijwilligers (en binnen hun vrijwilligersorganisatie) kunnen organiseren, onderhouden en versterken. Met deze applicatie is het mogelijk om hun (soms vele duizenden) vrijwilligers te informeren, te ondersteunen en te ‘empoweren’ voor hun belangrijke bijdrage aan de missie van de organisatie.

Via een community / portal kunnen de verschillende vrijwilligersgroepen op maat worden bediend in zowel hun zakelijke als ook persoonlijke behoeften. De applicatie biedt ongekende mogelijkheden voor het geven van individuele feedback, erkenning en waardering. Het stelt onze klanten in staat om tal van processen (zowel werkprocessen als sociale processen) data-driven te ondersteunen.

VEA zal zich de komende jaren ontwikkelen tot de kernapplicatie in vele vrijwilligersoperaties. Met VEA zullen onze klanten, de stap kunnen zetten van het ‘managen’ van vrijwilligers naar het ‘engagen’ van vrijwilligers.

Onze applicatie kan ook uitstekend ‘stand alone’ worden ingezet (dat wil zeggen zonder gebruikmaking van de Salesforce CRM functie en/of van Converse).

Voor meer informatie zie www.volunteer-engagement.com.

Start typing and press Enter to search