De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Dat doet De Zonnebloem door middel van activiteiten, vakanties en andere sociale bezigheden. Tienduizenden vrijwilligers in heel Nederland zetten zich hiervoor dagelijks in. 

Uitdagingen

De Zonnebloem is een grote (en qua structuur complexe) organisatie met meer dan 1100 afdelingen en 30.000 vrijwilligers door heel Nederland. Het systeemlandschap was in de loop der jaren verouderd geraakt en het was tijd om de IT-systemen die het nationaal bureau en de afdelingsvrijwilligers ondersteunden onder de loep te nemen. De Zonnebloem had CISIS gevraagd een onderzoek te doen en een advies uit te brengen.  

CISIS heeft dit onderzoek uitgevoerd en geadviseerd om naar een nieuwe doelarchitectuur toe te werken. Dit resulteerde in een meerjarig veranderprogramma (Zonnewende). Door middel van verschillende projecten zijn de belangrijkste onderdelen van het ICT-landschap herzien en ondergebracht in één basis platform, Salesforce. 

Oplossingen

CISIS heeft een prominente rol gespeeld in dit veranderprogramma. We hebben het hele programma in ‘de regie’ gezet. Aanvullend heeft CISIS programma coördinatoren, projectleiders en verschillende consultants geleverd die diverse
rollen in de projecten van Zonnewende hebben vervuld. Het meest strategische project betrof de implementatie van NOVA, het nieuwe kernsysteem voor de vrijwilligersorganisatie. Dit betreft de door CISIS (gebaseerd op Salesforce Experience Cloud) ontwikkelde standaardapplicatie VEA, die de 30.000 vrijwilligers van de Nationale Vereniging de Zonnebloem ondersteunt in hun dagelijkse werk.

Het resultaat

Het programma Zonnewende loopt momenteel nog steeds (2024), maar alle grote implementaties en projecten zijn met succes afgerond. Dit heeft ervoor gezorgd dat De Zonnebloem een toekomstbestendig en beter beheersbare ICT-omgeving heeft waar de organisatie nog vele jaren mee vooruit kan en op kan blijven bouwen. 

Lees ook andere succesverhalen