Nationaal Comité 4 & 5 mei

Het Nationaal Comité draagt zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei: de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei met de 5 mei-lezing. Daarbij organiseert en coördineert de organisatie de 14 Bevrijdingsfestivals, het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam evenals het concept Vrijheidsmaaltijden.  

Uitdagingen

Het Nationaal Comité (NC) stond voor de uitdaging om verschillende facetten van hun IT-landschap te professionaliseren. Hoewel er al initiatieven waren gestart met betrekking tot infrastructuur, was er behoefte aan ondersteuning en advies op het gebied van informatiemanagement. Het NC wendde zich tot CISIS voor advies en begeleiding. 

Oplossingen

CISIS voerde een onderzoek uit bestaande uit interviews en een (technische) scan van het gehele applicatielandschap. De bevindingen werden vastgelegd in een adviesrapport, waarin verschillende verbeterpunten werden geïdentificeerd. Om deze aanbevelingen te implementeren, leverde CISIS een (interim) informatiemanager aan het NC. Deze manager kreeg de opdracht om de informatievoorziening te optimaliseren en het NC te ondersteunen bij het professionaliseren van de bedrijfsvoering. 

Dit resulteerde in verschillende veranderprojecten, met als belangrijkste project de optimalisatie van de vrijwilligersondersteuning rondom het concept ‘Vrijheidsmaaltijden.’ Hiervoor is de vrijwilligersapplicatie (VEA) geïmplementeerd. Veel van de processen omtrent de Vrijheidsmaaltijden waren ‘handwerk’ en zijn met de implementatie van VEA geautomatiseerd en geoptimaliseerd. 

Begin 2024 heeft CISIS samen met het NC in een aantal doorontwikkelsprints VEA verder geoptimaliseerd voor de vrijheidsmaaltijden van 2024. 

 

Het resultaat

De inspanningen van CISIS hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen binnen het NC. De ICT-beheerorganisatie van het NC is geoptimaliseerd en verbeterd dankzij de implementatie van diverse aanbevelingen uit het adviesrapport. Na de implementatie van VEA zijn de backoffice-processen met betrekking tot de vrijheidsmaaltijden geautomatiseerd en verbeterd, wat heeft geleid tot een aanzienlijke efficiëntie- en effectiviteitsverbetering. Met name op het gebied van voorraadbeheer en leveranciersmanagement zijn significante optimalisaties doorgevoerd.

Lees ook andere succesverhalen